Tjenester

Digitale tjenester som omfatter konvertering av Super 8 og Regulær 8 smalfilm til digital løsning i HD-format. Prosessen er basert på løsning levert av Moviestuff, USA.

Digital smalfilm tilbyr i tillegg konvertering av video fra VHS, Beta, Video8 og Hi8. Tjenesten tar oppdrag med digitalisering av gamle fotografier, 35 mm negative bilder og lysbilder.

Konverterte filer leveres i HD-format på USB-brikke eller DVD.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.