Priser

Digitalisering av smalfilm – Super8 og Regular8:
Utgangspunkt er lengden på filmrull. Startbeløp er 100 kr, deretter 20 kr for hvert 3. minutt fram til 15 minutter. Deretter 10 kr. for hvert 3. minutt.
Eksempel:
Filmrull på 3-4 minutter: 100 kr.
Filmrull på 9 minutter: 100+20+20= 140 kr.
Filmrull på 15 minutter: 100+20+20+20+20= 180 kr
Filmrull på 27 minutter: 100+20+20+20+20+10+10+10+10=0 220 kr.
Smøring og rens av film inngår i prisen, også skjøting av film når det er nødvendig.

Digitalisering av video – VHS, Video8, Hi8 med flere:
Kr. 100 pr. videokassett uansett lengde.

Digitalisering av fotografier, negative og positive filmer og album:
Kr 3,- pr fotografi/bilde
Kr 5 pr albumside

Tillegg for ønsket overføring av filer til disk, usb-minne, dvd, og lignende etter vanlig utsalgspris uten fortjeneste. Det samme gjelder post/frankering.